Personlighedstest

Personlighedstest er tests, der bruges til at evaluere en persons personlighedstræk. Der findes mange forskellige typer af personlighedstest, og de kan anvendes i en række forskellige sammenhænge, fx i rekruttering, karriereudvikling og terapi. Nogle af de mest almindelige typer af personlighedstest inkluderer Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Big Five Personality Test og Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Disse tests er baseret på forskellige teorier om personlighed og kan give forskellige oplysninger om en persons træk, styrker og udfordringer. Det er vigtigt at huske på, at personlighedstest ikke er definitive og kan ikke forudsige fremtidig adfærd eller succes.